Một số hình ảnh thu hoạch, sơ chế, bảo quản rau an toàn của HTX

Để có sản phẩm rau củ quả an toàn, sản xuất đảm bảo an toàn chất lượng, tuân thủ nghiêm chỉnh quy trình sản xuất  của VietGap, Cửa hàng thực phẩm chất lượng cao loan vũ đã nhanh chóng ký hợp đồng với hợp tác xã rau an toàn Vân Hội xanh.

Theo hợp đồng, hàng ngày sau khi thu hoạch, sơ chế HTX rau an toàn Vân hội xanh sẽ cho nhân viên đưa sản phẩm đến tận nơi cửa hàng thực phẩm chất lượng cao loan vũ. Cửa hàng thực phẩm chất lượng cao loan vũ gửi đến quý khách hàng một số hình ảnh về cơ sở sản xuất, quá trình thu hoạch, sơ chế, bảo quản và vận chuyển RAU AN TOÀN.