Một số hình ảnh trang trại cung ứng thực phẩm an toàn cho thực phẩm loan vũ

tpat_28920162 tpat_28920163

caq28920165 caq28920166 caq28920167 caq28920168

Những trang trại này đã lấy giống cây ăn quả của mình cách đầy 1-2 năm. Bây giờ mình lại thu mua quả, trái và hoa để cung ứng trong cửa hàng thực phẩm an toàn của gia đình.